Våra tjänster

  Sitter du i ett knivigt läge? Ring 010 188 99 44 för akuthjälp.
  Behöver du hjälp att lämna in ett anbud? Tycker du att det är krångligt med offentlig upphandling? De kunder som vill ha det enkelt överlåter byråkratin och juridiken på oss för att själva koncentrera sig på affären.
  Vi har en databas med inköpsvärden för 500+ svenska myndigheter och deras 200 000+ leverantörer. Vi vet från vem och vilka leverantörer myndigheterna handlar av. Vad vill du veta om din marknad?
  Vi hanterar alla typer av frågor som uppstår vid offentliga affärer. Stora frågor som små frågor. Vi kan även fungera som ditt bollplank i dina offentliga affärer.
  Passar kraven i upphandlingarna bättre för era konkurrenter? Verkar kunderna inte känna till era produkter tillräckligt väl? Har era varor eller tjänster särskiljande egenskaper som kostar att ta fram, men som inte premieras i utvärderingsmodellerna?
  Behöver ni hjälp med att upprätta, vidmakthålla eller förädla ert ledningssystem för kvalitet, miljö eller inom annat område? Har ni ett system idag som inte är certifierat, men tror att det kommer att krävas snart?
  Vill ni fokusera på affären och slippa krånglet? Lägga ut det ni inte är bäst på till specialister? Då kan vår kompletta anbudsfunktion vara något för er. Vi lägger pusslet åt er.
  Vi åtar oss uppdrag att under en viss tid leda ert anbudsarbete. Syftet kan vara att tillfälligt bemanna rollen i samband med att ni rekryterar ny medarbetare eller att täcka upp vid sjukdom.
  Vi anlitas ofta som föreläsare och för att genomföra utbildningar. Vi leder utbildningar som andra anordnar, både korta kurser och lite längre inom program på yrkeshögskola. Vi arrangerar även egna utbildningar.