Anbudschef för inhyrning

    Har någon slutat eller blivit hastigt sjuk? Står ni utan anbudskompetens i ett kritiskt läge?

    Vi har lång erfarenhet av metodutveckling och av chefsrollen vid såväl anbuds- som generellt ledningsarbete.

    Vi åtar oss uppdrag att under en viss tid leda ert anbudsarbete. Syftet kan vara att tillfälligt bemanna rollen i samband med att ni rekryterar ny medarbetare eller att täcka upp vid sjukdom.

    Vi kan också hyras in för att etablera en helt ny anbudsfunktion där vi går in under en begränsad tid i ert bolag. Tillsammans gör vi en fokuserad insats och skapar nya arbetsmetoder och rutiner, samtidigt som era egna medarbetare får höjd kompetens och trimmas in i de nya arbetssätten.

    Honnörsord för oss i alla uppdrag är resultat, lyhördhet och integritet