Praktisk hjälp med anbudet

    Behöver du hjälp att lämna in ett anbud? Granska upphandlingsdokumenten? Skriva anbudet? Ställa frågor till upphandlaren? Behöver du extra anbudsresurser för att kapa en arbetstopp? Tycker du att det är krångligt med offentlig upphandling?

    Vi har lång erfarenhet av att skriva anbud. Vi hjälper dig genom hela arbetet med ditt anbud. Du kan också anlita oss för mindre delar. Kanske är det någon bilaga eller text som är extra viktig i utvärderingen? Vi har duktiga kommunikatörer som kan lyfta fram ert företags erbjudande samtidigt som vi håller ögonen alla formella krav.

    Vi har en beprövad metod för att skriva anbud tillsammans med våra kunder. De kunder som vill ha det enkelt låter oss ta hand om allt anbudsarbete utöver beslutet om att delta, samt själva grunderbjudandet och prissättningen. De överlåter byråkratin och juridiken på oss för att själva koncentrera sig på affären.