Överprövning och juridisk rådgivning

    Känner du dig osäker på vad som gäller i en upphandling? Finns det krav som verkar konstiga? Undrar du om allt gått rätt till?

    Vi hanterar alla typer av frågor som uppstår vid offentliga affärer. Stora frågor som små frågor. Vi granskar upphandlingsdokument, avtal och andra handlingar, utreder och hjälper till med konkreta åtgärder.

    Vi hjälper dig att upprätta speciella dokument, t.ex fullmakter och dokument som åberopar annat företags kapacitet.

    Hur ska den där klausulen egentligen tolkas? Av oss får du stöd och praktisk hjälp med avtalsvård och avtalsuppföljning. Vi driver även processer i domstol till exempel vid överprövning av upphandlingar, eller i tvister kring avtal.

    Eller. Du kanske bara vill ha någon att kunna ringa för att snabbt få svar eller synpunkter. Vi fungerar gärna som ditt bollplank.