Kommunikation och kunddialog

    Passar kraven i upphandlingarna bättre för era konkurrenter? Verkar kunderna inte känna till era produkter tillräckligt väl? Har era varor eller tjänster särskiljande egenskaper som kostar att ta fram, men som inte premieras i utvärderingsmodellerna?

    När man arbetat en tid med offentliga affärer inser man behovet av dialog mellan leverantörer och myndigheter. För myndigheten handlar det om att hålla sig à jour med utvecklingen och att dra nytta av den. För leverantören om att tidigt fånga upp kundernas behov och krav, samt att informera om och diskutera nya och ändrade produkter. En bra dialog är positiv för produktutvecklingen vilket gynnar både köpare och säljare.

    Vi hjälper er att planera er kommunikation mot den offentliga marknaden. Vi identifierar målgrupper, budskap och metoder för att nå dessa. Vid behov leder vi arbetet med att utarbeta konkret marknads- och säljmaterial.

    Vi identifierar kommande upphandlingar – innan de annonseras – och hjälper till att i god tid skapa konstruktiva möten för presentationer och diskussioner.