Marknadskartläggning och avtalsuppföljning

  Vad vill du veta om din marknad? Vi tar fram svaren, antingen direkt ur vår databas eller genom skräddarsydd inhämtning.

  Vi har en databas med inköpsvärden från +500 svenska myndigheter och deras 200 000+ leverantörer. Vi vet från vem och för vilka belopp myndigheten har handlat. Utöver vad som går att ta reda på i denna databas gör vi skräddarsydda kartläggningar, kund- och marknadsanalyser. Du får beslutsunderlag för utveckling av er strategi, marknad och försäljning.

  När det inte räcker med generella affärsvolymer och -värden för geografiska områden och branscher kan vi göra andra kartläggningar för att besvara frågor som:

  – Hur stora är inköpen i en viss bransch? Vilka köper och i vilka volymer? Av vilka leverantörer? Under vilka perioder? Exakt vad levererar konkurrenterna?
  – Vilka konkurrenter är aktiva hos vilka myndigheter och geografiska områden?
  – Vilka avtal finns idag och när sker nästa ramavtalsupphandlingar i en viss bransch?
  – Vilka krav ställs på leverantörerna i en bransch idag och vart är kraven på väg över tid?