Utbildning och seminarier

  Behöver du höja din egen kompetens? Kanske har du medarbetare som vill kunna mer om offentlig upphandling?

  Vi anlitas ofta som föreläsare och för att genomföra utbildningar. Vi leder utbildningar som andra anordnar, både korta kurser och lite längre inom program på yrkeshögskola. Vi arrangerar även egna utbildningar.

  Vi tycker särskilt mycket om att genomföra utbildningar på plats hos ett företag. Då vi kan lämna de generella resonemangen och i stället basera utbildningen på villkoren för offentlig upphandling i den specifika branschen och det specifika företaget.

  Exempel på vad vi erbjuder:

  – Introduktion till offentlig upphandling (2-4 tim)
  – Lagen om offentlig upphandling (1 dag)
  – Metodkurs för anbudsarbete (2 dagar)
  – Tips och tricks i anbudsarbetet (1 dag)
  – Frukostseminarier på utvalda teman (2 tim)