Ledningssystem

    Behöver ni hjälp med att upprätta, vidmakthålla eller förädla ert ledningssystem för kvalitet, miljö eller inom annat område? Har ni ett system idag som inte är certifierat, men ni tror att det kommer att krävas snart?

    När vi arbetar med ”ledningssystem” utgår vi från hur ni faktiskt arbetar. På det viset får ni beskrivningar och dokument som inte lever ett eget liv vid sidan av, utan blir effektiva hjälpmedel.

    Vår käpphäst vid arbete med ledningssystem är att dokumentera mindre, genom att fokusera på mätbara resultat och kompetens snarare än detaljerade instruktioner. Ställt mot risk givetvis.

    Ibland har man god nytta i anbudsarbetet av beskrivningar som tagits fram inom ramen för ledningssystemet. Vi hjälper er att skriva om och anpassa sådana beskrivningar så att de bättre svarar mot återkommande krav i upphandlingar. Vid behov skriver vi om och anpassar till en specifik upphandling.

    Vi hjälper er i mindre, utvalda delar, eller åtar oss rollen att leda hela arbetet före-under-efter certifiering. Det har vi lång erfarenhet av.